ROBINA M23 | 8mm

300,000

Xuất xứ                      : Malaysia

Mã màu                      : M23

Qui cách                     : 1283 x 193 x 8mm

Đóng hộp                    : 8 tấm 1 hộp giấy cứng

Diện tích 1 hộp          : 1,98 m2

0936.11.99.59