JANMI W16 | 12mm

410,000

Nhà sản xuất              : Janmi – Malaysia

Mã màu                      : W16

Qui cách                     : 1283 x 193 x 12mm

Đóng hộp                    : 8 tấm 1 hộp giấy cứng

Diện tích 1 hộp          : 1,23 m2

0936.11.99.59