GALAMAX GT029 | 8mm

165,000

Xuất xứ                      : Việt Nam

Mã màu                      : GT029

Qui cách                     : 1223 x 129 x 12mm

0936.11.99.59