FLORTON FL661 | 12mm

195,000

Xuất xứ                      : Việt Nam

Mã màu                      : FL661

Qui cách                     : 802 x 123 x 12mm

0936.11.99.59