Egger Pro Aqua + EPL098 Honey North Oak | 8mm

460,000

Nhà sản xuất              : EGGER – ĐỨC

Mã màu                      : EPL098

Qui cách                     : 1291 x 193 x 8mm

Đóng hộp                    : 8 tấm 1 hộp giấy cứng

Diện tích 1 hộp          : 1,9933 m2

0936.11.99.59