CHARM WOOD S2300 | 12mm

380,000

Xuất xứ                      : Việt Nam

Mã màu                      : S2300

Qui cách                     : 1223 x 129 x 12mm

0936.11.99.59