Hotline:  0936 11 99 59

Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển Ngôi Nhà Xanh
Địa chỉ:  Số 05, TT9 Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội.